Onze projecten

Bekijk onze projecten en lees de referenties.

Gebiedsontwikkeling voor Wonen en Zorg Nijmegen

Voor Zorggroep ZZG en Woningstichting De Gemeenschap heeft AS-Vastgoed een visie ontwikkeld voor de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie in Nijmegen.

Lees verder >>

Nieuw concept voormalig verzorgingshuis

Voor woningcorporatie De Alliantie hebben wij, samen met een trainee-gebiedscoordinator van de Alliantie zelf, een nieuwe verhuurstrategie ontwikkeld voor het complex Puntenburg.

Lees verder >>

Nieuwbouw kleinschalig wonen Heerde

Voor de Raad van Toezicht van Viattence hebben wij een second opinion uitgevoerd op de plannen voor de herontwikkeling van een van de woonzorglocaties. Onze focus lag daarbij (…)

Lees verder >>

Ontwikkelingsvisie verzorgingstehuis

Voor het woonzorgcentrum van Humanitas heeft AS-Vastgoed een ontwikkelingsvisie opgesteld. In het licht van scheiden wonen zorg zijn de mogelijke ontwikkelrichtingen voor de woon- zorg- en welzijnsruimten (…)

Lees verder >>

Locatiestudie optimalisatie cliëntenhuisvesting

De adviseurs van AS-Vastgoed B.V. hebben hun vastgoedexpertise ingezet bij het beoordelen van de in beeld zijnde potentiële locaties (longlist) om te kunnen voldoen aan het Programma van Eisen van IrisZorg.

Lees verder >>

Incompany Training Wonen en Zorg BrabantWonen

Doel van de training was het overdragen van de actualiteiten rondom wonen en zorg, maar vooral ook het geven van praktische handvatten aan de medewerkers van BrabantWonen.

Lees verder >>

Incompany Training Assetmanagement Philadelphia

Voor zorginstelling Philadelphia hebben wij een incompanytraining Assetmanagement en Vastgoed rekenen verzorgd. Met behulp van de aangereikte tools is een concrete (…)

Lees verder >>

Portefeuillestrategie voor het zorgvastgoed

Woonkracht10 had behoefte aan een analyse van de lopende huurcontracten voor haar intramurale zorgvastgoed alsmede zicht op de bruikbaarheid van een demografische rapportage ten behoeve van (…)

Lees verder >>

Herontwikkeling voormalige serviceflat

Samen met de werknemers van BrabantWonen hebben de specialisten van AS-Vastgoed zich gebogen over de herontwikkelingsmogelijkheden voor een verouderde serviceflat die kampt met toenemende leegstand. 

Lees verder >>

Ontwikkeling woonvorm en dagbesteding

Frion ondersteunen wij bij het opstellen van een concept voor de huisvesting van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Met het concept als afwegingskader wordt vervolgens gezocht naar geschikte locaties (…)

Lees verder >>

appartementenverwerving wonen en zorg

Voor De Gemeenschap heeft AS-Vastgoed een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de Verwerving van 32 woonunits met zorginfrastructuur in een appartementencomplex in het centrum van Nijmegen. 

Lees verder >>

Optimalisatie verhuur en servicekosten

Vilente wordt door AS-Vastgoed ondersteunt bij het inzichtelijk maken van de aan derden verhuurde ruimten. Er wordt een inventarisatie gedaan van de huidige huurcontracten c.q. de gemaakte afspraken.

Lees verder >>

Ontwikkeling project Wonen met Zorg Nijmegen

Voor Standvast Wonen verzorgt AS-Vastgoed B.V. het ontwikkelingsmanagement van een integraal project voor Wonen met Zorg. Op de mooie – centraal gelegen – locatie van de (…)

Lees verder >>

Doorrekenen exploitatie zorgvastgoed

Voor de omvorming van een verouderd verzorgingshuis naar een specialistisch psychogeriatrisch woon- leef- en zorgconcept heeft Brabant Wonen in samenwerking met Brabant Zorg verschillende scenario’s (…)

Lees verder >>

Woonvorm cliënten en crisisopvang Losser

AS-Vastgoed heeft geparticipeerd in de overleggen binnen De Twentse Zorgcentra om te komen tot een concept voor de huisvesting van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Lees verder >>

Gedeeltelijke herontwikkeling verzorginghuis

Door de hervorming van de langdurige zorg is Atlant bij een van haar verzorgingshuizen geconfronteerd met een groot aantal m2 aan algemene ruimten waar praktisch geen vergoeding meer tegenover staat. 

Lees verder >>

Praat met ons over uw plannen