Doorrekenen exploitatie zorgvastgoed

Financiële doorrekening scenario’s

BrabantWonen, Oss – Doorrekenen exploitatie zorgvastgoed

Voor de omvorming van een verouderd verzorgingshuis naar een specialistisch psychogeriatrisch woon- leef- en zorgconcept heeft Brabant Wonen in samenwerking met Brabant Zorg verschillende scenario’s uitgewerkt. AS-Vastgoed heeft ondersteuning verleend bij het financieel doorrekenen van de exploitatiescenario’s. 

Praat met ons over uw plannen