Gedeeltelijke herontwikkeling verzorginghuis

Ombouw zorginfrastructuur naar appartementen

Atlant Zorggroep, Apeldoorn – Gedeeltelijke herontwikkeling verzorginghuis

Door de hervorming van de langdurige zorg is Atlant bij een van haar verzorgingshuizen geconfronteerd met een groot aantal m2 aan algemene ruimten waar praktisch geen vergoeding meer tegenover staat. AS-Vastgoed heeft de haalbaarheid onderzocht van het ombouwen van algemene zorginfrastructuur naar appartementen voor zware psychogeriatrische zorgverlening. Tevens zijn voorstellen gedaan om de huurafspraken met de woningstichting te optimaliseren.

Praat met ons over uw plannen