Nieuw concept voormalig verzorgingshuis

In samenwerking met stakeholders ontwikkelen van een nieuwe verhuurstrategie

Voor woningcorporatie De Alliantie hebben wij, samen met een trainee-gebiedscoordinator van de Alliantie zelf, een nieuwe verhuurstrategie ontwikkeld voor het complex Puntenburg. Naast een uitgebreide analyse van de beschikbare data en documenten, hebben wij een kleine 20 interviews gehouden met alle partijen die bij Puntenburg betrokken zijn. Zowel binnen als buiten de Alliantie. Van wijkcoordinator tot huurder. Van wijkagent tot wijkbewoner. Zo hebben wij alle kennis, die over het complex beschikbaar is, ontsloten. Vervolgens hebben wij een nieuwe strategie ontwikkelt die aansluit bij de ontwikkelingen in wonen & zorg en recht doet aan de belangen van alle partijen in en om het complex.

Praat met ons over uw plannen