Ontwikkeling woonvorm en dagbesteding

Huisvestingsconcept, locatieselectie en ontwikkeling

Frion, Zwolle – Ontwikkeling woonvorm en dagbesteding

Frion ondersteunen wij bij het opstellen van een concept voor de huisvesting van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Met het concept als afwegingskader wordt vervolgens gezocht naar geschikte locaties voor deze woonvorm. Na selectie van de beste locatie begeleidt AS-Vastgoed Frion bij de locatieontwikkeling en realisatie van de huisvesting.

Praat met ons over uw plannen