Ontwikkelingsmanagement

Gebiedsontwikkeling | Locatieontwikkeling | Vastgoedontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling tot vastgoedontwikkeling

Gebieds- en vastgoedontwikkeling zijn complexe aangelegenheden. U krijgt daarbij te maken met diverse vraagstukken op financieel, fiscaal, juridisch en procedureel vlak. Daarnaast spelen plannings- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken een belangrijke rol. We Care Consultants is deskundig op al deze gebieden en is uw betrouwbare partner gedurende het verloop van uw project.

In elke fase van het ontwikkelingsproces

We Care Consultants kan u ondersteunen in elke fase van het ontwikkelingsproces. In onze werkwijze hanteren wij twee principes:

  1. de eindgebruiker of de vraag uit de markt is leidend in elke fase van het project
  2. het rekenen en tekenen gebeurt gelijktijdig om de focus op haalbare projecten te borgen
We Care Consultants: uw betrouwbare ontwikkelaar

Transparantie in het ontwikkelingsproces wordt geborgd door regelmatige afstemming tussen u als opdrachtgever en We Care Consultants als uw ontwikkelaar. Verantwoording vindt onder meer plaats door het verstrekken van actuele financiële overzichten en het opstellen van fasedocumenten bij de overgang naar elke nieuwe projectfase.

Meerwaarde We Care Consultants

We Care Consultants kan u ondersteunen in elke fase van het ontwikkelingsproces. Van voorfase tot en met de uitvoering: totale ontzorging van de opdrachtgever.

Bekijk onze projecten en lees de reviews van onze opdrachtgevers:

<< Terug

Wij adviseren u graag

Wij vertellen u graag all ins en outs over ontwikkelingsmanagement.

We Care Consultants
IJsselkade 15
7201 HC Zutphen

info@wecareconsultants.nl
06 – 50 20 23 10

Een selectie uit onze projecten:

Gebiedsontwikkeling voor Wonen en Zorg Nijmegen

Voor Zorggroep ZZG en Woningstichting De Gemeenschap heeft AS-Vastgoed een visie ontwikkeld voor de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie in Nijmegen.

Lees verder >>

Nieuw concept voormalig verzorgingshuis

Voor woningcorporatie De Alliantie hebben wij, samen met een trainee-gebiedscoordinator van de Alliantie zelf, een nieuwe verhuurstrategie ontwikkeld voor het complex Puntenburg.

Lees verder >>

Nieuwbouw kleinschalig wonen Heerde

Voor de Raad van Toezicht van Viattence hebben wij een second opinion uitgevoerd op de plannen voor de herontwikkeling van een van de woonzorglocaties. Onze focus lag daarbij (...)

Lees verder >>

Praat met ons over uw plannen