Woonvorm cliënten en crisisopvang Losser

Huisvesting cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag

De Twentse Zorgcentra, Enschede – Woonvorm cliënten en crisisopvang

AS-Vastgoed heeft geparticipeerd in de overleggen binnen De Twentse Zorgcentra om te komen tot een concept voor de huisvesting van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Wij hebben hierbij ondersteunt door de zorginhoudelijke aspecten te vertalen naar bijpassende vastgoedconcepten.

Praat met ons over uw plannen